A társasházkezelő megbízási szerződése

A társasházkezelő megbízása kicsivel másabb, mint a közös képviselő megbízása. A közös képviselő feladatait a törvény szabályozza, de a társasházkezelői feladatokra nincs törvényi szabályozás.

A társasházkezelői szerződés megkötéséhez is közgyűlési határozat szükséges. Egyszerű szótöbbséggel. Itt is érvényesek az általános szabályok, hogy a döntést a jegyzőkönyvben a határozatnak tartalmaznia kell. Érdemes kitérni a határozatban, hogy milyen ajánlatok alapján lett kiválasztva a társasházkezelő, és melyik lett a nyertes ajánlat.

Az aláíró személyeket is ki kell jelölni. Az aláíró lehet a közös képviselő, vagy a közgyűlés által megbízott személy vagy személyek.

A társasházkezelésre vonatkozó ajánlat

Ajánlatokat, ahány cég annyi féleképpen állítja össze. Bár érdemes az ajánlat első részében bemutatni a vállalkozást, érdemes referenciákat is megjelölni, erősíti a bizalmat, ha a nyilvános adatbázisokban “zölden” megtalálható cég. A cégbemutatása után érdemes rátérni az ajánlat részleteire, amely tulajdonképpen a korábban említett szerződés alapja lesz. Érdemes úgy bemutatni, hogy a tulajdonosok átlássak, érdemes sok konkrétumot beleírni pl. minden második héten bejárás történik, amelyről jegyzőkönyv készül, ide nem értve az ünnep és pihenő napokat. A tulajdonos ebből már fogja tudni, hogy kb 25 bejárási jegyzőkönyvet kell keresni egy évben.

A bemutatkozás és vállalások után érdemes bemutatni a társasházkezelő vállalási árát. A társasházkezelés piacán elfogadott az albetét szerinti árazás.

Árazás során érdemes figyelembe venni

A kezelendő vagyon jellegét, amely magában foglalja az emeletek számát, a lépcsőházak számát, az alkalmazott technológiát, a közös területek nagyságát, és használatának típusát (pl. kert, vagy bérbe adott helyiségek).

Érdemes elmerengeni az albetétek számán, az ingatlan műszaki állapotán, és az elhelyezkedésén (pl, lehet-e parkolni ingyen, fizetős parkolás van, fizetős parkolás ellenére sincs hely).

Azt sem árt felmérni, hogy milyen a társasház pénzügyi helyzete, a könyvelés állapota. Ha nagyon sok a tartozás, akkor nagyon valószínű, hogy a társasházkezelő díja sem lesz időben megfizetve.

További kérdésekkel is lehet még cizellálni a rálátásunkat:

  1. Van-e alkalmazott?
  2. Kell-e állandó jelenlét?
  3. Mennyi idő odajutni az ingatlanhoz csúcsforgalomban?
  4. Folyamatban lévő vagy tervezett felújítások.

A társasházkezelő még rászámolhatja a általános költségeinek a tevékenységre jutó hányadát, valamint a nyereséghányadát is.

Tehát költség alapú árképzés jelenik meg, amely majd egy összegben jellemzős összeg/albetét dimenzióban jelenik meg.

Érdemes ismernie a tulajdonosoknak is az árképzést, mivel egy fogják tudni összehasonlítani az árakat, és ajánlatokat. Az sem szerencsés, ha túl alacsony az át, hiszen a vállalkozónak is élnie kell, de az sem szerencsés, ha magas a díjazás, és nincs mögötte szolgáltatás, mivel akkor a tulajdonos “lehúzásnak” éli meg a szolgáltatást.

A társasházkezelő szerződéséről, mint a kötelmet alátámasztó dokumentumról is érdemes néhány gondolatot leírni

A folyamatos munkavégzés miatt megbízási szerződés típusba tartozó szerződések lesznek, hiszen a teljesítés folyamatosságán, és nem egy eredmény létrehozásán lesz a hangsúly. A szerződéses típus már kijelöli a feleket: Megbízó és Megbízottra. Érdemes tisztázni, hogy a Megbízott teljesítési segédet bevonhat-e vagy sem.

Fontos a szerződésben beírni a vállalásokat, a vállalások ellenőrzését, a szerződés kezdetét, és időtartamát. A felelősség terjedelmét, ugye minden ilyen szerződés egyben kárvállalási telepítvény is egyben. Egyszerűbb szóval a pénzügyi felelősség meghatározását is jelenti. Érdemes még tisztázni a fizetési határidőt, és a fizetés gyakoriságát is.

Dátummal lássuk el, az védi mind a két felet, valamint legyen rajta mind a két érintett aláírása. Érdemes ügyvéddel átnézetni pár sablont.

Vélemény, hozzászólás?