Társasház műszaki ellenőrzése

A társasház műszaki ellenőrzése igen komoly és sokrétű feladat. A társasházkezelő felelőssége csak a közös tulajdonban lévő részekre terjed ki, de a közös tulajdonú részek állaga jelentősen befolyásolja a külön tulajdonú részek állapotát is.

A fenntartást csak úgy lehet jól megtervezni, ha a terv készítője alaposan ismeri a társasházat, ezt az ismeretet, csak bejárásokkal, műszaki felmérésekkel lehet elsajátítani. Idekapcsolódik, hogy a társasházkezelés sikere általában a közös tulajdon megóvásán áll vagy bukik. Ha megvan a társasházi ismeret, akkor még mindig a társasházkezelő feladata az állapot felmérés elvégzése, amihez az indokolt munkák súlyozása és rangsorolása is hozzátartozik. Alap összefüggés, hogy hosszú élettartam, alacsony költségszint mellett. Látható, hogy a nehézséget ezek a szubjektív kategóriák jelentik. Tehát mindenkinek más a hosszú élettartam, és az alacsony költségszint. Ebből következik, hogy a kezelési terv elkészítését, már konkrét számokkal kell behelyettesíteni. A döntést a konkrét értékek alapján lehet és kell meghozni.

A részletes felmérést megelőzően

A részletes felmérés előtt muszáj pár dolgot lehatárolni. A lehatárolásnak ki kell terjednie a szerkezeti elemekre, a részegységekre, a csatlakozási pontokra. Különösen azokat a pontokat kell feltérképezni, amely a közös és a külön tulajdon határpontjai. Vannak olyan karbantartási feladatok, amelyeket a közüzemi szolgáltató végez el vagy a szakhatóság végez/végeztet el (pl. mellékmérő ellenőrzés), így a tulajdonosok értesítési lehetőségeit is ismerni szükséges.

A külön szabályozott műszaki ellenőrzés

A társasház műszaki ellenőrzés kiterjed a társasház úgynevezett veszélyes üzemeire.

A társasház veszélyes üzemei:

  • felvonó
  • érintésvédelem

Felvonó

A felvonókra pl. 1981-ben is módosított a felvonók létesítéséről, üzemeltetéséről és ellenőrzéséről szóló17/1973. (V. 15.) ÉVM rendelet vonatkozott. Tehát lehetnek olyan felvonók, amely még e rendelet hatálya alatt készültek el. Jelenleg a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet a hatályos.

Érintésvédelem

Régebben, egészen 2018.01.01-ig mindenki rávágta volna, hogy KLÉSZ. Az új NGM rendelet 2018.01.01.-jén lépett hatályba, egyúttal hatályát vesztette a Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról (KLÉSZ) szóló 8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet. Ez az úk NGM rendelet tartalmazza a Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzatot. Tehát a megadott szabályzat alapján kell az érintésvédelmi módokat kialakítani.

A későbbiekben, a felvonóval és az érintésvédelemmel folytatjuk részletesebbe a társasház műszaki ellenőrzése témakört.

Vannak még ezen kívül tűzvédelmi előírások, fűtési rendszerekre vonatkozó előírások, kiemelve majd és külön megemlítve a kéményeket. A későbbiek során még a közüzemi szolgáltatásokkal is fogunk foglalkozni.

 

„Az óvatosság, még ha túlzott volna is, mindig figyelmet érdemel, mert a túlzott merészség több kárt okozhat, mint a túlzott óvatosság.” – Deák Ferenc

Vélemény, hozzászólás?